Analiza porównawcza


Analizę porównawczą dla naszych klientów przygotowujemy kompleksowo zachowując przy tym wysoką efektywność cenową. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy naszych doświadczonych doradców podatkowych.

Czy chcesz upewnić się, że Twoje transakcje są zgodne z rynkowymi standardami? Analiza porównawcza to kluczowy element cen transferowych, który pomaga ustalić, czy transakcje między spółkami są przeprowadzane na warunkach rynkowych.

Porównujemy wskaźniki finansowe i operacyjne Twojej firmy z podobnymi firmami w branży, aby ustalić godziwe wartości rynkowe. Oferujemy różne poziomy analizy, dostosowane do specyfiki Twoich transakcji:

 1. Analiza podstawowa (2 000 EUR) - standardowa analiza zgodna ze standardami branżowymi. Podstawowy przegląd transakcji. Ręczne sprawdzenie 50 transakcji.
 2. Analiza standardowa (2 400 EUR) - kompleksowa analiza zgodna ze standardem. Dokładny przegląd transakcji międzyfirmowych. Ręczne sprawdzenie 100 transakcji.
 3. Rozszerzona analiza (2 900 EUR) - dogłębna analiza z dodatkową kontrolą. Szczegółowe raportowanie złożonych transakcji. Ręczne sprawdzenie 150 transakcji.

Analiza Local file

Zapewniamy kompleksową dokumentację, która spełnia wszystkie lokalne przepisy dotyczące cen transferowych. Nasze usługi analizy dokumentacji lokalnej są dostępne w następujących wariantach:

 1. Podstawowy plik lokalny (1 000 EUR) - niezbędna dokumentacja obejmująca podstawowe aspekty lokalnej zgodności.
 2. Standardowa dokumentacja lokalna (1 500 EUR) - szczegółowa dokumentacja zapewniająca dokładną analizę lokalnych wymogów.
 3. Rozszerzona dokumentacja lokalna (2 000 EUR) - dokumentacja obejmująca dodatkową kontrolę i obszerne raportowanie, aby spełnić złożone lokalne potrzeby w zakresie zgodności.

Dokumentacja Master file

Oferujemy zindywidualizowane usługi w zakresie dokumentacji Master file, które zapewniają zgodność z międzynarodowymi standardami cen transferowych. Ceny za dokumentację Master file są ustalane na podstawie konkretnych wymagań klienta i mogą być dostosowane do unikalnych potrzeb Twojej organizacji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Wypełnij formularz kontaktowy po prawej stronie, a nasi eksperci skontaktują się z Tobą, aby omówić szczegóły i odpowiedzieć na wszystkie pytania.

separator

Analiza porównawcza 

Analiza porównawcza jest kluczowym elementem cen transferowych, wykorzystywanym do ustalenia, czy transakcje między spółkami są przeprowadzane na warunkach rynkowych, porównywalnych z transakcjami między podmiotami niepowiązanymi w podobnych okolicznościach. Proces ten obejmuje porównanie wskaźników finansowych i operacyjnych

Dlaczego sporządzamy analizy porównawcze?

Analiza porównawcza przygotowana na potrzeby dokumentacji Cen Transferowych jest kluczowym elementem uzasadniającym poziom cen ustalonych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. 

Od 2017 roku obowiązek sporządzenia analizy porównawczej jest elementem obowiązkowym dokumentacji dla podatników z obrotami powyżej 10 mln EUR. Od 2018 roku limit został zmieniony na wartość transakcji, co oznacza, że analiza porównawcza jest obowiązkowa dla transakcji powyżej 2 mln PLN dla usług i 10 mln PLN dla towarów i transakcji finansowych.

Zabezpieczenie przed doszacowaniem

Odpowiednio przygotowana analiza zabezpiecza podatnika przed doszacowaniem:

 • wartości transakcji z tytułu nieprawidłowego wyznaczenia cen transakcyjnych,
 • podatku dochodowego w stawce 19%,
 • podatku dochodowego z karną stawką 50%,
 • oraz konsekwencjami wynikającymi z KKS dla osób odpowiedzialnych w spółce.

Kontrola cen transakcyjnych

Podobne sankcje dotyczą również podatników zawierających mniejsze transakcje. W praktyce każdy podmiot zawierający transakcje w grupie (uwzględniając również powiązania osobowe) może liczyć się z ewentualną kontrolą cen zastosowanych w tego typu transakcjach.

Co powinna zawierać analiza porównawcza?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Cen Transferowych, analiza porównawcza powinna zawierać przede wszystkim informacje wyjaśniające:

 • strony transakcji,
 • założenia stanowiące podstawę analizy danych porównawczych,
 • przyczyny zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich,
 • dane porównawcze, w tym dane finansowe lub wskaźniki finansowe, odnoszące się do operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych między podmiotami niezależnymi,
 • zastosowane korekty,
 • wyznaczony punkt lub przedział rynkowy wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych do tego celu, wraz z uzasadnieniem przyjęcia, że warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Wytyczne dotyczące zawartości

Powyższa lista to jedynie wstęp do tego, jak powinna wyglądać analiza porównawcza dotycząca wyceny rynkowości transakcji z podmiotem powiązanym.

Jak przygotować analizę porównawczą?

Podstawą jest źródło danych. Dane porównawcze można uzyskać poprzez:

 • analizę danych wewnętrznych podatnika w kontekście tożsamych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi,
 • analizę danych ze specjalistycznych baz danych zawierających informacje o danych finansowych podmiotów porównywalnych,
 • inne dostępne podatnikowi bazy danych, które pozwalają na opracowanie wiarygodnej oceny rynkowości cen dla transakcji porównywalnych.

Narzędzia do analizy danych

W przypadku transakcji usługowych i towarowych, dane porównawcze można znaleźć w bazach danych takich jak Amadeus Van Dijk (stosowana przez Ministerstwo Finansów w trakcie kontroli). Transakcje licencyjne natomiast wymagają baz takich jak RoyaltyRange czy RoyaltySource. Transakcje finansowe mogą być porównane dzięki użyciu baz takich jak Bloomberg oraz Reuters.

Specyfika transakcji finansowych

W przypadku transakcji finansowych lista parametrów, które muszą być wzięte pod uwagę, praktycznie uniemożliwia przygotowanie analizy przez podatnika we własnym zakresie.

Dostęp do bazy danych nie gwarantuje sukcesu przeprowadzonego badania. Zastosowanie odpowiednich metod transakcyjnych, uzasadnienie wybranego podejścia, a także komplementarność analizy porównawczej z dokumentacją Cen Transferowych (Local File) to tylko podstawowe wymagania, jakie stoją przed podatnikiem.



Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz wsparcia w zakresie sporządzania analiz porównawczych oraz dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy naszych doświadczonych doradców podatkowych.

Contact PhotoLinkedIn

Prawnik, doradca podatkowy z ponad 12-letnim doświadczeniem. Ekspert z zakresu cen transferowych.


Contact PhotoLinkedIn
Michał Olejniczak+48 660 440 456michal.olejniczak@benchmarket.pl

Ekonomista z ponad 15-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym, specjalizujący się w cenach transferowych przez ostatnie 10 lat.


Benchmarket
Benchmarket Sp. z o.o
ul. Wagonowa 12A 43-175 Wyry
NIP: 6351843655
REGON: 987654321
Formularz kontaktowy
Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.





+48