Jak to działa?

Każdą analizę porównawczą dostosowujemy do Twoich potrzeb za pomocą następujących kroków:

Analiza porównawcza – kompendium

Poniżej znajdą Państwo informację w ramach czterech punktów opisujących:

 1. Kto i dlaczego sporządza analizy porównawcze
 2. Co analiza powinna zawierać
 3. Jak ją przygotować
 4. Zakres naszego wsparcia

 1. Dlaczego sporządzamy analizy porównawcze?

Analiza porównawcza przygotowana na potrzeby dokumentacji Cen Transferowych jest istotnie kluczowym elementem uzasadniającym poziom cen ustalonych w transakcjach z podmiotami powiązanymi. Obowiązek sporządzenia analizy porównawczej od 2017 roku to bezsprzecznie element obowiązkowy dokumentacji dla podatników z obrotami powyżej 10 mln EUR. Od roku 2018 limit został zmieniony na wartość transakcji. W związku z tym analiza porównawcza jest obowiązkowa dla transakcji powyżej 2 mln PLN dla usług i 10 mln PLN dla towarów i transakcji finansowych.

Odpowiednio przygotowana analiza zabezpiecza podatnika przed doszacowaniem:

 • Wartości transakcji z tytułu nieprawidłowego wyznaczenia cen transakcyjnych,
 • Podatku dochodowego w stawce 19%,
 • Podatku dochodowego z karną stawką 50%.

Oraz konsekwencjami wynikającymi z KKS dla osób odpowiedzialnych w spółce.

Podobnie powyższe sankcje dotyczą również podatników zawierających mniejsze transakcje. W praktyce każdy podmiot zawierający transakcje w grupie (uwzględniając również powiązania osobowe) może liczyć się z ewentualną kontrolą cen zastosowanych w tego typu transakcjach.

 1. Co powinna zawierać analiza porównawcza?

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi Cen Transferowych analiza porównawcza powinna zawierać przede wszystkim informacje wyjaśniające:

a) strony transakcji

b) założenia stanowiące podstawę analizy danych porównawczych,

c) przyczyny zastosowania danych porównawczych pochodzących z jednego roku lub danych wieloletnich,

d) dane porównawcze, w tym dane finansowe lub wskaźników finansowych, odnoszących się do operacji gospodarczych z podmiotami niezależnymi lub zawieranych między podmiotami niezależnymi,

e) zastosowane korekty,

f) wyznaczony punktu lub przedział rynkowy wraz z opisem ewentualnego wykorzystania miar statystycznych do tego celu, wraz z uzasadnieniem przyjęcia, że warunki transakcji lub innego zdarzenia nie różnią się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty.

Oczywiście powyższa lista to jedynie wstęp do tego jak wydaje się powinno wyglądać opracowanie dotyczące wyceny rynkowości transakcji z podmiotem powiązanym.

 1. Jak przygotować analizę porównawczą?

Bez wątpienia podstawą jest źródło danych, dane porównawcze możemy uzyskać poprzez:

 • Analizę danych wewnętrznych podatnika w kontekście tożsamych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi i niepowiązanymi,
 • Analizę danych ze specjalistycznych baz danych zawierających informacje o danych finansowych podmiotów porównywalnych,
 • Inne dostępne podatnikowi bazy danych, które pozwalają na opracowanie wiarygodnej oceny rynkowości cen dla transakcji porównywalnych,

W przypadku transakcji usługowych i towarowych znalezienie danych porównawczych może być możliwe przy wykorzystaniu bazy danych takich jak Amadeus Van Dijk (stosowana przez Ministerstwo Finansów w trakcie kontroli). Transakcje licencyjne natomiast wymagają baz takich jak RoyaltyRange czy RoyaltySource. Transakcje finansowe mogą być porównane dzięki użyciu baz takich jak Bloomberg oraz Reuters.

W przypadku transakcji finansowych lista parametrów, które muszą być wzięte pod uwagę praktycznie uniemożliwia przygotowanie analizy przez podatnika we własnym zakresie.

W rezultacie sam dostęp do bazy danych niestety nie daje żadnej gwarancji sukcesu przeprowadzonego badania. Zastosowanie odpowiednich metod transakcyjnych, uzasadnienie wybranego podejścia a także komplementarność analizy porównawczej z dokumentacją Cen Transferowych (Local File) to tylko podstawowe wymagania jakie stoją przed podatnikiem.

4. Nasza odpowiedź na stojące przed Państwem wymagania

W związku z tym w ramach naszych usług oferujemy klientom:

 • Cały zakres naszej wiedzy dotyczącej Cen Transferowych pozyskany w trakcie pracy dla największych podatników w kraju oraz Grup Kapitałowych działających w Polsce poprzez spółki powiązane,
 • Dostęp do specjalistycznych baz danych oraz praktyczną znajomość stosowanych metodologii,
 • Profesjonalnie przygotowane raporty oraz staranne dokumentacje zgodne z aktualną wykładnią prawa,
 • Znajomość podejścia urzędników do kwestii Cen Transferowych w trakcie kontroli.

Nasze doświadczenie w opracowywaniu analiz porównawczych oraz dokumentacji Cen Transferowych a także dostęp do odpowiednich baz, dają nam oraz naszym klientom poczucie spokoju w razie ewentualnej kontroli. Nasi klienci są również reprezentowani przez nas jako spółkę Doradztwa Podatkowego w trakcie postępowania przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

Z pomocą Benchmarket sprawnie przygotowaliśmy dokumentację cen transferowych, zgodną z przepisami krajowymi i międzynarodowymi wytycznymi. Dokumentacja została w pełni zaakceptowana przez organy podatkowe.

Prezes zarządu, Krajowy producent maszyn

Dzięki usługom Benchmarket wprowadziliśmy prawidłową Politykę Cen Transferowych i ustaliliśmy właściwe poziomy zyskowności transakcji.

Główna Księgowa, międzynarodowa spółka z branży deweloperskiej

Mając na uwadze wysoki poziom świadczonych usług, możemy zarekomendować Benchmarket jako solidnego, rzetelnego i godnego zaufania partnera biznesowego.

Dyrektor finansowy, międzynarodowa spółka z branży paliwowej

Realizacja projektu przebiegała w atmosferze wzajemnego zrozumienia i efektywnej współpracy z zespołem Benchmarket. Prace, które powierzyliśmy Benchmarket zostały wykonane z dużą starannością, rzetelnością i profesjonalizmem.

Prezes Zarządu, międzynarodowa spółka z branży wydobywczej

Dowiedz się więcej z naszego bloga:

Limity dla obowiązku dokumentowania cen transferowych stanowią od dawna istotny element praktyki w tym zakresie. Zobacz jak zweryfikować obowiązki przygotowania Local File, analizy porównawczej i Master File.

Brak dokumentacji cen transferowych (Local File) czy też analizy porównawczej może mieć poważne konsekwencje. Sprawdź co grozi Tobie i Twojej firmie.