Analizy Porównawcze / Benchmarking i Dokumentacja

 Specjalizujemy się w przygotowaniu analiz porównawczych oraz opisów zgodności dla wszystkich rodzajów transakcji wewnątrzgrupowych.

Wykonujemy analizy m.in. dla:

  • Transakcji usługowych,
  • Transakcji towarowych,
  • Finansowania wewnątrzgrupowego (obligacje, pożyczki) w tym analizę ratingową badanych spółek,
  • Transakcji dotyczących wartości niematerialnych i prawnych (logo, marka, know-how),
  • Wyceny na potrzeby transakcji sprzedaży udziałów i akcji.

Na potrzeby naszych analiz wykorzystujemy zewnętrzne bazy danych wykorzystywane przez organy podatkowe do weryfikacji rynkowości transakcji.

Dokumentacja

Według nowych regulacji podmioty powiązane od roku finansowego 2017 podlegają obowiązkowi przygotowania:

  • Dokumentacji Local File,
  • Dokumentacji Master File,
  • Analiz porównawczych dla transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • Złożenia deklaracji CIT-TP.

Dokonujemy weryfikacji istnienia tych obowiązków i wspieramy Klientów na każdym z wymienionych wyżej etapów. 

Korzystamy ze specjalistycznych baz danych, co w połączeniu z naszą wiedzą i doświadczeniem pozwala na przygotowanie rzetelnych i wiarygodnych analiz.

Dzięki pozostawaniu poza wielkimi organizacjami możemy zaproponować atrakcyjne warunki cenowe przy jednoczesnej najwyższej jakości świadczonych usług.

Skontaktuj się z nami w celu przedstawienia szczegółowej oferty