Niedawno polski Minister Finansów podpisał Konwencję przeciwdziałającą ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem. Konwencja w założeniu promować uczciwą konkurencję między firmami, ponieważ wyeliminuje wiele możliwości międzynarodowej optymalizacji podatkowej. Jakie ma znaczenie dla problematyki cen transferowych?

Konwencja wielostronna implementująca środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku pozwoli na jednoczesną zmianę kilkudziesięciu podpisanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania bez konieczności prowadzenia długotrwałych negocjacji dwustronnych.

Polska była od samego początku zaangażowana w prace prowadzące do podpisania tej konwencji i uczestniczyła w programie stworzenia 15 działań określanych jako BEPS (Base Erosion Profit Shifting).

Cen transferowych dotyczą działania 8, 9, 10 i 13 BEPS. Ich treść nie stanowi powszechnie obowiązującego prawa w Polsce, jednak są one istotną wskazówką i rekomendacją dla organów podatkowych i sądów. Od lat podobny charakter w praktyce ma Komentarz do modelowej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, również autorstwa OECD.

Twardym dowodem implementacji BEPS do krajowego porządku prawnego jest realizacja działania nr 13 w wyniku której wprowadzono trójstopniową dokumentację cen transferowych (dokumentacja local file, dokumentacja master file, country-by-country reporting) oraz obowiązek tworzenia analiz porównawczych (tzw. benchmarków).

Przewodnikiem bo skomplikowanych zagadnieniach dokumentacji cen transferowych mogą być wydawane przez OECD wytyczne. 10 lipca wydano ich aktualizację uwzględniającą przede wszystkim działania wspomnianego planu BEPS.

Z całością można się zapoznać pod poniższym adresem:

http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket