Konsekwencje braku dokumentacji cen transferowych

Podatnik zobowiązany jest przedłożyć dokumentację cen transferowych w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania przez organy podatkowe. Niedotrzymanie tego terminu Czytaj dalej