Rada Ministrów przyjęła wstępny projekt ustawy budżetowej na rok 2018, przedłożony przez Ministra Rozwoju i Finansów. Ceny transferowe zostały wymienione wprost w dokumencie.

W projekcie wymienione są źródła pokrycia wydatków w budżecie. Znaczącą grupą wśród nich są działania mające odbudować dochody podatkowe i uszczelnić system podatkowy. Założenia wprost wymieniają „uszczelnienie w obszarze podatków dochodowych w tym cen transferowych”.

Na tej podstawie można stwierdzić, że administracja państwowa konsekwentnie realizuje założenia, bardziej szczegółowo wyłożone w okresowo publikowanych strategiach działań administracji podatkowej. 

Zaznaczenie kwestii cen transferowych na poziomie rządowym może oznaczać szczególny nacisk na kontrolę działań w tym obszarze.

Więcej o projekcie można przeczytać pod adresem:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty/-/asset_publisher/6Wwm/content/rzad-przyjal-wstepny-projekt-ustawy-budzetowej-na-rok-2018?redirect=http%3A%2F%2Fwww.mf.gov.pl%2Fministerstwo-finansow%2Fwiadomosci%2Fkomunikaty%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_6Wwm%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1#p_p_id_101_INSTANCE_6Wwm_

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket