W ostatnim czasie mieliśmy możliwość zaobserwowania restrykcyjnego podejścia zarówno organów podatkowych jak i sądów (w tym NSA) w odniesieniu do obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych przez spółki Skarbu Państwa jak i jednostki samorządu terytorialnego (JST).

Mowa o wyroku NSA z 8 marca 2016 r., II FSK 4000/13 podtrzymującym restrykcyjną wykładnię obowiązku dokumentacyjnego dla podmiotów powiązanych przez wspólnego udziałowca jakim jest Skarb Państwa, bazującą w głównej mierze na literalnym brzmieniu przepisów podatkowych. Potwierdziła to niedawna interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 maja 2017 r. (2461-IBPB-1-3.4510.52.2017.1.SK). Podejście takie generuje znaczne obciążenia administracyjne dla zainteresowanych podmiotów.

W takiej sytuacji ustawodawca zareagował bardzo konkretnie – aby zrzucić z podmiotów powiązanych poprzez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego obowiązek dokumentacyjny i nie pozostawiać interpretacji obecnego stanu prawnego na “pastwę” orzecznictwa i praktyki które, jak widać na powyższych przykładach, są ostatnimi czasy niekorzystne.

Mianowicie, w projekcie nowelizacji proponuje się, aby podmioty powiązane z innymi podmiotami jedynie osobą wspólnika w postaci Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nie były traktowane jako powiązane.

W efekcie, nie będzie konieczne sporządzanie dokumentacji cen transferowych dla transakcji między podmiotem a jego udziałowcem – Skarbem Państwa/JST. Obowiązek ten nie będzie też dotyczył transakcji między podmiotami powiązanymi jedynie osobą wspólnika w postaci Skarbu Państwa/JST. Może dotyczyć to transakcji zawieranych np. przez przedsiębiorstwa komunalne.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., lecz mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych po 1 stycznia 2017 r.

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket