Ceny transferowe terminy – nowa regulacja w 2018 roku

Informujemy że Minister Finansów podpisał Rozporządzenie z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu cen transferowych.
Rozporządzenie to przedłuża do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego terminy dotyczące cen transferowych:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej,
  • złożenia urzędowi skarbowemu oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP/PIT-TP.

Rozporządzenie weszło w życie 15 marca 2018 r.

 

Doradcy podatkowi Benchmarket.