Jak przygotować i wypełnić formularz CIT-TP?

Najlepiej wstrzymać się do końca czerwca 2018 roku gdyż w tym właśnie miesiącu ma zostać opublikowany uproszczony formularz CIT-TP. Zachęcamy również do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania opracowanymi przez Ministerstwo Finansów (link)

Jeśli nie chcą Państwo poświęcać czasu na własnoręczne wypełnianie deklaracji polecamy skorzystać z kontaktu z nami (kontakt) – mogą Państwo liczyć na nasze wsparcie również w tym aspekcie.

Termin na złożenie pierwszej deklaracji CIT-TP to 30 września 2018. Poniżej krótkie przypomnienie czym jest CIT-TP (źródło: www.mf.gov.pl).

Raportowanie CIT-TP i PIT-TP dotyczy podatników obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, którzy:

– dokonują transakcji lub innych operacji z podmiotami powiązanymi i jednocześnie wartość przychodów lub kosztów w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyła u nich w poprzednim roku podatkowym równowartość 10 mln euro;

– dokonują zapłaty należności na rzecz podmiotów mających siedzibę w państwach i terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

W ramach raportowania CIT-TP i PIT-TP podatnicy są obowiązani do wykazania m.in. informacji o:

  • rodzajach powiązań wewnątrzgrupowych,
  • profilu funkcjonalnym podatnika,
  • rodzaju i wysokości transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi,
  • restrukturyzacjach, nieodpłatnych świadczeniach.