Limity transakcyjne są jednym z kluczowych czynników determinujących obowiązek sporządzenie dokumentacji cen transferowych dla transakcji i innych zdarzeń. Jak je liczyć w przypadku dużej liczby kontrahentów?

Podobne pytanie musiał zadać sobie podatnik, który wystąpił o wydanie interpretacji indywidualnej. We wniosku wskazał, że przeprowadza wiele transakcji z podmiotami powiązanymi, które indywidualnie mogą przekraczać lub nie progi dokumentacyjne w zależności od sposobu pogrupowania transakcji.

Przedsiębiorca powziął wątpliwość, czy wskazane w artykule 9a  ustawy o CIT progi dokumentacyjne najeży odnosić do poszczególnych transakcji i kontrahentów, czy wyłącznie do typów transakcji.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stanął na stanowisku, że limity dokumentacyjne wskazane w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT dla transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju mających istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym.

W rezultacie, jeżeli kwota danej transakcji z danym podmiotem nie będzie przekraczać tego limitu, to podatnik nie będzie miał obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej dla takiej transakcji.

Stanowisko organu należy przyjąć pozytywnie, szczególnie, że na gruncie podobnych stanów faktycznych zdarzało się, że organy przyjmowały restrykcyjną wykładnię przepisów skutkującą przyjęciem, że limit transakcji należy liczyć dla każdego typu (bez podziału na kontrahentów).

Miejmy nadzieję, że zaprezentowana pozytywna interpretacja przepisów ugruntuje się i zostanie poparta wyrokami sądów administracyjnych.

Z interpretacją można się zapoznać pod poniższym linkiem:

http://sip.mf.gov.pl/faces/views/szczegoly/szczegoly-interpretacji-indywidualnej.xhtml?dokumentId=507848&poziomDostepu=PUB&indexAccordionPanel=-1#tresc

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket