Organy bliżej przyglądają się dokumentacji cen transferowych

Kontrole Cen Transferowych to coraz bardziej popularny temat wśród podatników podatku CIT. Ich wzmożona częstotliwość w ostatnim czasie jest skutkiem położenia przez Ministerstwo Finansów większego nacisku na zachowanie podstawy opodatkowania w kraju a także na zachowanie większej przejrzystości w zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi. Działania takie jak powołanie przez Ministerstwo Finansów Departamentu Cen Transferowych i Wycen – centrum kompetencyjnego do spraw cen transferowych mają wpływać na poprawę jakości merytorycznej kontroli. Konsekwentnie wzrosły także wartości doszacowań podatku będące wynikiem zainteresowania organów podatkowych transakcjami z podmiotami powiązanymi.

 

Poniżej garść statystyk dotyczących kontroli Cen Transferowych w latach 2016-2017:

Jak widać z powyższych danych liczba kontroli lawinowo rośnie wzrost (ponad sześciokrotnie więcej kontroli w roku 2017 względem roku poprzedniego). Znaczące są także wartości doszacowań w 2017. W wyniku kontroli cen transferowych podatnicy musieli dopłacić około pół miliarda złotych podatku dochodowego.

Choć powyższe dane mogą wydawać się niepokojące, w odniesieniu do podejścia organów podatkowych do kontroli powinny pojawić się również pozytywne zmiany, między innymi związane z wykorzystaniem w ocenie transakcji Wytycznych OECD dotyczących cen transferowych o co od dłuższego czasu zapobiegali przedstawiciele doktryny i praktyki. Na obowiązek ten zwrócił uwagę ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 20 czerwca 2018 r. NSA (sygn. II FSK 1665/16). Zdaniem NSA Wytyczne OECDmożna traktować jako swoisty katalog dobrych praktyk, czy też podstawę oparcia całego procesu myślowego”.

Bardzo istotna będzie więc argumentacja zawarta w dokumentacji cen transferowych, sposób przedstawienia transakcji i całego szeregu czynników które na nią wpływają w tym wskazania standardowych dla dokumentacji: aktywów, funkcji i ryzyk. Organy na jej podstawie powinny zrozumieć sytuację biznesową badanego podmiotu. Dobrze przygotowana dokumentacja pomoże w przeprowadzeniu kontrolującego „od A do Z” przez szczegóły transakcji oraz uprzedzi wiele wątpliwości i pytań.

Benchmarket jako spółka doradztwa podatkowego z wieloletnim doświadczeniem naszych pracowników broni klientów w trakcie postępowań związanych z podatkiem CIT oraz Cenami Transferowymi. Zalecamy przygotowanie kompleksowej dokumentacji Cen Transferowych zgodnie z terminami. Służymy także pomocą w przypadkach nagłych a także przy kontroli już istniejącej dokumentacji oraz analiz porównawczych.

Zapraszamy do kontaktu.