Czym jest Benchmarket ?

Benchmarket jest odpowiedzią na zmieniające się regulacje prawne dotyczące cen transferowych w Polsce i w ramach dyrektyw OECD. Rozumiemy także rosnącą świadomość klientów w zakresie konieczności zabezpieczenia rentowności transakcji wewnątrzgrupowych na rynkowym poziomie. Nasi klienci to przede wszystkim duże firmy z polskim kapitałem, ale także spółki będące częścią największych grup kapitałowych w Europie.

Naszym flagowym produktem są analizy porównawcze dla takich transakcji jak:

  • Zakup / sprzedaż towarów;
  • Działalność dystrybucyjna oraz produkcyjna;
  • Usługi wsparcia, IT, administracyjne;
  • Pożyczki i obligacje.

W ramach swoich projektów przygotowujemy także dokumentację Local File i Master File, wspieramy naszych klientów przy wypełnianiu CIT-TP a także przy tworzeniu Polityki Cen Transferowych.

W swoich analizach korzystamy zarówno z wyspecjalizowanych zewnętrznych baz danych jak i raportów rynkowych dostępnych dla Podatników.

Dzięki naszemu doświadczeniu i nowoczesnemu podejściu do kreowania biznesu nasza oferta nie odbiega jakością od firm z BIG4, przy jednoczesnym zachowaniu bardzo wysokiej konkurencyjności cenowej.

Partnerzy Zarządzający Benchmarket

Michał Olejniczak doradca podatkowy

Michał Olejniczak

Partner Zarządzający

Posiadający ponad 8 letnie doświadczenie w zakresie Cen Transferowych zdobyte podczas pracy w największych firmach doradztwa (EY i Deloitte) w działach Cen Transferowych. Doświadczenie w projektach dotyczących wyceny m.in.: transakcji towarowych, transakcji usługowych, licencji, gwarancji, pożyczek i obligacji.

W ramach swojej praktyki realizował projekty dokumentacyjne, restrukturyzacyjne oraz wspierał w trakcie postępowań kontrolno-skarbowych największe grupy kapitałowe w Polsce. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość ze specjalizacją Rynki Zagraniczne.

Grzegorz Plisz

Grzegorz Plisz

Partner Zarządzający

Prawnik, doradca podatkowy (nr wpisu 13298). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze doświadczenie zdobywał  w trakcie studiów w krakowskich kancelariach. Od 2014 r. członek zespołu Tax Controversy warszawskiego biura EY. Od 2017 roku jest partnerem zarządzającym w Benchmarket, gdzie realizuje projekty z zakresu cen transferowych. Autor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Excellence in Benchmarking