Zgodnie z nowymi przepisami o dokumentacji transakcji i zdarzeń, do przygotowania takiej dokumentacji zobowiązane są podmioty o pewnym poziomie obrotów i wartościach transakcji. Jaki jest wyjątek od tej zasady?

Progiem, który zobowiązuje do przygotowania dokumentacji jest kwota 2 mln euro. Następnie istotnym czynnikiem jest wartość transakcji jednego rodzaju. Wynosi ona zasadniczo 50 tys. euro, jednak rośnie wraz ze wzrostem obrotów firmy.

Ustawodawca przewidział jednak sytuację, w której może żądać sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń których wartość nie przekracza określonych limitów.

Może tak się stać w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich (limitów) wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej.

Żądanie organu powinno wskazywać okoliczności świadczące o prawdopodobieństwie zaniżenia wartości transakcji lub innych zdarzeń.

Na sporządzenie i przedłożenie dokumentacji w takich okolicznościach podatnik ma 30 dni od dnia doręczenia żądania.

Zwracamy szczególną uwagę na konsekwencje niezłożenia dokumentacji, o których pisaliśmy w artykule: “Odpowiedzialność osobista a dokumentacja cen transferowych“.

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket