Korekta cen transferowych – case study

Z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie [...]