BEPS – czemu międzynarodowe regulacje są dla nas ważne?

Niedawno polski Minister Finansów podpisał Konwencję przeciwdziałającą ukrywaniu dochodów przed opodatkowaniem. Konwencja w założeniu promować uczciwą konkurencję między firmami, ponieważ wyeliminuje [...]