Od 1 stycznia 2019 obowiązuje nowy wzór formularzy TPR, skróconej informacji o transakcjach z podmiotami powiązanymi.

 

TPR-P oraz TPR-C. Jak powinno się z nich korzystać?

Zmiany w formularzu CIT-TP (PIT-TP w przypadku osób fizycznych) czyli nowym TRP polegają głównie na wprowadzeniu większej ilości szczegółowych danych dotyczących transakcji podlegających obowiązkom dokumentacyjnym. W tym danych dotyczących zastosowanych marż a także rentowności, które wynikać mają z przeprowadzonych analiz porównawczych.

Kto wypełnia TPR?

TRP-C dotyczy osób prawnych natomiast TRP-P osób fizycznych.

Obowiązek jego złożenia dotyczy podmiotów które przekroczyły ustawowe limit wartości transakcji (2 mln PLN dla transakcji usługowych i innych i 10 mln PLN dla transakcji towarowych oraz finansowych). Istotny jest również fakt, że składają go również podmioty, które mimo przekroczenia progów korzystają ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego.

Co zawiera formularz TPR?

Formularz TRP zawiera przede wszystkim informacje dotyczące:

  • Wartości i rodzaju zawartych transakcji z podmiotami powiązanymi,
  • Wyników analiz porównawczych w tym przedziału międzykwartylowego lub wyniku badania,
  • Metodzie weryfikacji cen,
  • Wskaźniki finansowe realizowane w danym okresie przez podatnika (w oderwaniu od samych wskaźników dla transakcji),
  • Zastosowanych wskaźników rentowności w transakcji oraz ich poziom w odniesieniu do stawek rynkowych (analiz porównawczych),
  • Korekt porównywalności wyników analiz.

Co jest szczególnie istotne?

Esencją formularza TPR jest zyskowność transakcji określona na podstawie analizy porównawczej. Analizy porównawcze to nasza specjalizacja, chętnie doradzimy Państwu w jaki sposób określić lub uzasadnić rynkowy poziom zysku.

Kiedy składa się formularz TPR?

Formularz składany jest do końca 9-tego miesiąca roku kalendarzowego po zakończeniu roku podatkowego.Formularz można składać wyłącznie w wersji elektronicznej, jego adresatem jest Szef Krajowej Informacji Skarbowej.

(aktualizacja w kontekście epidemii koronawirusa: podmioty które mają ‘przesunięty’ rok podatkowy, kończący się przed 31.12.2019 mogą składać TRP w terminie do końca września 2020 roku – w praktyce przepis ten będzie dotyczył znikomej ilości podatników)

Jeżeli mają Państwo pytania, co do wypełnienia formularza TRP, lub watpliwości co stosowanych rozliczeń z podmiotami powiązanymi,  zapraszamy do kontaktu z nami.