Uproszczona APA – sposób na limit kosztów

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, w Ministerstwie Finansów trwają prace nad zmianą przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie procedury zawierania porozumień w sprawach ustalenia cen transakcyjnych. Czy projektowane zmiany będą ratunkiem dla podmiotów z grup kapitałowych, których od 1 stycznia obejmują limity kosztowe?

Przedmiotem prac jest w szczególności wprowadzenie nowej procedury zawierania porozumień (tzw. uproszczona APA), adresowanej do  wybranych typów transakcji wskazanych w nowym art. 15e ustawy CIT. W założeniach będzie to procedura uproszczona – wiążąca się z:

  • mniejszą ilością obowiązków po stronie podatnika,
  • niższą opłatą
  • krótszym czasem rozpatrywania wniosków.

Obecnie funkcjonująca procedura zawierania APA pozostanie bez zasadniczych zmian i nakierowana będzie przede wszystkim na transakcje o dużym stopniu skomplikowania i wysokim ryzyku.

Ministerstwo Finansów planuje także m.in. rozszerzyć zakres informacji statystycznej dot. porozumień, którą będzie udostępniało podatnikom na swoich stronach internetowych.

Jaki związek uproszczona procedura porozumienia cenowego ma wpłynąć na obowiązujący limit kosztów? 

Przypomnijmy, że  limit dotyczy usług o „niskiej wartości dodanej”, w tym doradczych i reklamowych a także kosztów korzystania ze znaków towarowych. Ustanowiony limit takich kosztów to 3 mln zł albo 30 proc. zysku przed opodatkowaniem.

Limit można ominąć zawierając porozumienie APA, jednak procedura jego uzyskania jest kosztowna i czasochłonna. Projektowane wprowadzenie uproszczonego APA ma umożliwić skorzystanie z dobrodziejstw porozumienia w znacznie szybszym czasie. W zapowiedziach pada termin trzech miesięcy. Opłata również ma być mniej bolesna dla przedsiębiorców.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o prowadzonych pracach legislacyjnych.

Jako spółka doradztwa podatkowego wspieramy naszych Klientów w postępowaniach APA. Po szczegółowe informacje zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.