APA (porozumienia cenowe)

Uzyskanie decyzji o uprzednim porozumieniu cenowym gwarantuje, że organy skarbowe nie będą kwestionować naszych rozliczeń z podmiotami powiązanymi.

Od niedawna również związana dotąd z cenami transferowymi decyzja APA ma znaczenie dla ograniczenia uznawania za koszty usług nabywanych od podmiotów powiązanych. Przypomnijmy, że  limit dotyczy usług o „niskiej wartości dodanej”, w tym doradczych i reklamowych a także kosztów korzystania ze znaków towarowych. Ustanowiony limit takich kosztów to 3 mln zł albo 30 proc. zysku przed opodatkowaniem.

Limit można ominąć zawierając porozumienie APA, jednak procedura jego uzyskania jest stosumkowo kosztowna i czasochłonna.

Reprezentujemy naszych klientów w ramach całego procesu uzyskania decyzji w sprawie APA – od wstępnego spotkania w Ministerstwie Finansów, przez przygotowanie listy wymaganych dokumentów i stworzenie wniosku, aż po uzyskanie decyzji.

Zakres naszego wsparcia obejmuje:

  • Podatek CIT, w szczególności uprzednie porozumienia na potrzeb Cen Transferowych oraz uniknięcia limitu kosztów.
  • Weryfikację potrzeb klienta i zasadności wystąpienia o APA,
  • Udział w spotkaniu wstępnym w Ministerstwie Finansów,
  • Przygotowania wniosków o wydanie decyzji APA,
  • Reprezentowania podatników w trakcie całego postępowania,
  • Przygotowania odwołań do decyzji każdej instancji.

Dowiedz się więcej z naszego bloga:

Limity dla obowiązku dokumentowania cen transferowych stanowią od dawna istotny element praktyki w tym zakresie. Zobacz jak zweryfikować obowiązki przygotowania Local File, analizy porównawczej i Master File.

Brak dokumentacji cen transferowych (Local File) czy też analizy porównawczej może mieć poważne konsekwencje. Sprawdź co grozi Tobie i Twojej firmie.

Projektowane wprowadzenie uproszczonego APA ma umożliwić skorzystanie z dobrodziejstw porozumienia w znacznie szybszym czasie. W zapowiedziach pada termin trzech miesięcy. Opłata również ma być mniej bolesna dla przedsiębiorców.