Dokumentacja Local File dla spółek


Dokumentację Local File dla naszych klientów przygotowujemy kompleksowo zachowując przy tym wysoką efektywność cenową. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy naszych doświadczonych doradców podatkowych.

Co to jest Local File?

Local File to dokument wymagany w cenach transferowych, będący częścią ogólnego raportu o cenach transferowych przedstawianego przez spółkę. Dokument ten dostarcza władzom podatkowym informacji o transakcjach pomiędzy spółką a jej spółkami zależnymi lub innymi podmiotami powiązanymi.

Local File jest narzędziem stosowanym przez władze podatkowe w celu zapewnienia przejrzystości i zapobieżenia unikaniu opodatkowania przez przedsiębiorstwa. Pozwala na monitorowanie transakcji między powiązanymi podmiotami i upewnienie się, że ceny ustalone w tych transakcjach są rynkowe i nie wpływają na wysokość podatku dochodowego spółki.

Zapewniamy kompleksową dokumentację zapewniającą zgodność z lokalnymi przepisami dotyczącymi cen transferowych. Nasze usługi dokumentacji lokalnej są dostępne w następujących wariantach:

 • Podstawowy plik lokalny (1000 EUR): Niezbędna dokumentacja obejmująca podstawowe aspekty lokalnej zgodności.
 • Standardowa dokumentacja lokalna (1.500 EUR): Szczegółowa dokumentacja zapewniająca dokładną analizę lokalnych wymogów.
 • Rozszerzona dokumentacja lokalna (2.000 EUR): Szczegółowa dokumentacja obejmująca dodatkową kontrolę i obszerne raportowanie w celu spełnienia złożonych lokalnych potrzeb w zakresie zgodności.

Zawartość Local File

Local File stanowi szczegółowy opis działań spółki w odniesieniu do konkretnych transakcji między powiązanymi podmiotami oraz prezentuje informacje o rzeczywistych cenach ustalonych w takich transakcjach. Kluczowym elementem dokumentacji Local File jest analiza porównawcza, znana również jako benchmarkingowa.

W przypadku braku złożenia raportu o cenach transferowych lub niespełnienia wymaganych standardów, spółki mogą być zmuszone do zapłacenia kar na gruncie Kodeksu Karnego Skarbowego.

Kto sporządza dokumentację Local File?

Spółki muszą przedstawić raporty o cenach transferowych, kiedy dokonują transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami, które mogą wpłynąć na wysokość ich podatku dochodowego. Wszystkie takie transakcje muszą być zawarte po rynkowych cenach.

Progi istotności dla Local File

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT, progi istotności determinują obowiązki z zakresu cen transferowych:

 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej.
 • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej.
 • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej.
 • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji.

Transakcje z Rajami Podatkowymi

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych występuje także przy transakcjach z podmiotami z rajów podatkowych, jeśli wartość transakcji przekracza:

 • 2 500 000 zł netto – w przypadku transakcji finansowej.
 • 500 000 zł netto – w przypadku transakcji innej niż finansowa.

Termin sporządzenia dokumentacji Local File

 • Do końca 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego: przygotowanie dokumentacji cen transferowych wraz z analizą cen transferowych.
 • Do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku: przygotowanie i złożenie formularza TPR.

Podmioty powiązane muszą przedłożyć lokalną dokumentację cen transferowych lub grupową dokumentację cen transferowych na żądanie organów podatkowych w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego żądania.

Co powinien zawierać Local File według polskich przepisów prawa?

 • Opis podmiotu powiązanego: charakterystyka podmiotów powiązanych.
 • Opis transakcji: w tym analiza funkcji, ryzyk i aktywów.
 • Analiza cen transferowych: analiza porównawcza (benchmarkingowa).Analiza zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi.
 • Informacje finansowe: dane finansowe dotyczące transakcji.

W przypadku transakcji z podmiotami rajowymi, lokalna dokumentacja cen transferowych musi zawierać uzasadnienie gospodarcze tej transakcji, w tym opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w szczególności podatkowych.

Szczegółowe wymogi dokumentacyjne

Szczegółowy zakres elementów lokalnej dokumentacji cen transferowych określony jest w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie dokumentacji cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz wsparcia w zakresie sporządzania analiz porównawczych oraz dokumentacji cen transferowych? Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy naszych doświadczonych doradców podatkowych.

Contact PhotoLinkedIn

Prawnik, doradca podatkowy z ponad 12-letnim doświadczeniem. Ekspert z zakresu cen transferowych.


Contact PhotoLinkedIn
Michał Olejniczak+48 660 440 456michal.olejniczak@benchmarket.pl

Ekonomista z ponad 15-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym, specjalizujący się w cenach transferowych przez ostatnie 10 lat.


Benchmarket
Benchmarket Sp. z o.o
ul. Wagonowa 12A 43-175 Wyry
NIP: 6351843655
REGON: 987654321
Formularz kontaktowy
Jesteśmy tu, aby Ci pomóc. Wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą najszybciej, jak to możliwe.

+48