Ceny transferowe limity 2023

Zgodnie z ustawą o CIT dokumentacja cen transferowych jest sporządzana dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość netto przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne:

  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji towarowej;
  • 10 000 000 zł – w przypadku transakcji finansowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku transakcji usługowej;
  • 2 000 000 zł – w przypadku innej transakcji.

W przypadku transakcji finansowych jako wartość transakcji przyjmuje się najwyższą dostępną w danym roku wartość finansowania lub sumy gwarancyjnej.

W praktyce dla pożyczek kontynuowanych w większości przypadków wartość zadłużenia na dzień 01 stycznia.

W przypadku pozostałych transakcji wartości do limitów sumujemy na podstawie faktur wystawionych w danym roku podatkowym.

Zwolnienia dla podmiotów przekraczających limity cen transferowych 2023

Możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z opracowania dokumentacji Local File, oraz

W zakresie analizy porównawczej dla mikro i średnich przedsiębiorstw.

Aby zweryfikować powyższe kwestie prosimy o kontakt lub zapraszamy na wpis na naszym blogu o zwolnieniu dla dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych.

Limit ceny transferowe 2023 dla rajów podatkowych

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych występuje także w przypadku przeprowadzania transakcji innej niż kontrolowana z podmiotami z tzw. rajów podatkowych, jeżeli wartość transakcji za rok podatkowy przekracza 2 500 00 zł netto w przypadku transakcji finansowej, a także 500 000 zł netto w przypadku transakcji innej niż finansowa.