Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będą formularze PIT-TP i CIT-TP.

Projekty rozporządzeń czekają obecnie na podpis ministra.

 

Zapraszamy do kontaktu
doradcy podatkowi Benchmarket